מהי תשואה? על נכסים דיגיטליים ותשואה בעידן האינטרנט

תשואה היא מושג השגור בפי כל משקיע • מלמדים מונח זה בתיכונים ובפקולטות לכלכלה, מנהל עסקים וראיית חשבון בכל העולם • בעולם הכלכלי של ימינו, יש ללמד מונחים הקשורים לכלכלה מגיל צעיר • ובכל זאת, רבים לא יודעים באמת מהי תשואה • המומחים של "קליק אינבסט" עושים לכם סדר - ומציעים לכם להשקיע בנכס דיגיטלי משלכם ולהרוויח תשואה בדרך חדשנית ומקורית

פעמים רבות אנו שומעים את המושג תשואה ולאו דווקא מבינים למה הכוונה. במאמר זה נבין מהי תשואה וכיצד מחשבים אותה. בסופו של המאמר תבינו מה זה תשואה ולמה היא מתייחסת.

המונח "תשואה" מתייחס לרווחים שנוצרו והושגו בהשקעה לאורך תקופה מסוימת. זה בא לידי ביטוי כאחוז המבוסס על הסכום המושקע, שווי השוק הנוכחי או הערך הנקוב של נייר הערך. התשואה כוללת את הריבית שנצברה או דיבידנדים שהתקבלו מחזקת נייר ערך מסוים.

מהי תשואה?

התשואה מתייחסת לרווחים שנוצרו והושגו בהשקעה לאורך תקופה מסוימת. זה בא לידי ביטוי באחוזים על סמך הסכום המושקע, שווי השוק הנוכחי או הערך הנקוב של נייר הערך. התשואה כוללת את הריבית שנצברה או דיבידנדים שהתקבלו כתוצאה מאחזקת נייר ערך מסוים. בהתאם להערכת השווי (קבוע לעומת תנודות) של נייר הערך, התשואות עשויות להיות מסווגות כידועות או צפויות.

התשואה היא מדד החזר עבור השקעה לאורך פרק זמן מוגדר, המתבטא באחוזים. התשואה כוללת עליות מחירים, וכן, דיבידנדים ששולמו, המחושבים כתשואה הממומשת נטו חלקי סכום הקרן (כלומר הסכום שהושקע).

תשואה גבוהה איננה חיובית בכל המקרים, למשל במקרה שבו תשואת דיבידנד עולה בגלל ירידת מחיר מניות.

מהי תשואה
מהי תשואה

הסבר מה זה תשואה – נוסחה לתשואה

התשואה היא מדד לתזרים המזומנים שמשקיע מקבל על הסכום שהושקע בנייר ערך. התשואה מחושבת בעיקר על בסיס שנתי, אם כי נעשה שימוש גם בתשואות רבעוניות וחודשיות. אין לבלבל בין התשואה לבין התשואה הכוללת, המהווה מדד מקיף יותר להחזר ההשקעה.

כיצד מחושב תשואה? 

תשואה = תשואה נטו / סכום עיקרי (ראשוני) נטו

לדוגמא, הרווחים והתשואה על השקעות במניות יכולים להגיע בשתי צורות. ראשית, עליית מחירים. למשל, משקיע רוכש מניה ב-100 דולרים למניה ואחרי שנה היא שווה ונמכרת ב-120 דולרים למניה. שנית, המניה עשויה לשלם דיבידנד, לצורך הדוגמה, של 2 דולרים למניה, במהלך השנה. התשואה תהיה הערכה במחיר המניה בתוספת כל הדיבידנד ששולם, חלקי המחיר המקורי של המניה.

מהי תשואה ומה היא מלמדת אותנו?

מאחר שערך תשואה גבוה יותר מצביע על כך שמשקיעים מסוגלים להחזיר את השקעותיהם באמצעות כמויות גבוהות יותר של תזרימי מזומנים, ערך גבוה נתפס לעתים קרובות כמדד לסיכון נמוך יותר ולהכנסה גבוהה יותר. עם זאת, יש להקפיד על הבנת החישובים הכרוכים בכך. יכול להיות שתשואה גבוהה נובעת משווי שוק של נייר הערך, שמפחית את ערך המכנה המשמש בנוסחה ומגדיל את ערך התשואה המחושב, גם כאשר הערכות השווי של נייר הערך נמצאות בירידה.

בעוד שמשקיעים רבים מעדיפים תשלומי דיבידנד ממניות, חשוב גם להישאר עם עיניים פקוחות על התשואות. אם התשואות הופכות גבוהות מדי, זה עשוי להצביע על כך שמחיר המניות יורד או שהחברה משלמת דיבידנדים גבוהים.

מאחר ומשולמים דיבידנדים מרווחי החברה, תשלומי דיבידנד גבוהים יותר עשויים להוביל לעלייה ברווחי החברה, מה שעלול לגרור עלייה במחירי המניות. דיבידנדים גבוהים יותר יחד עם מחירי מניות גבוהים יותר אמורים להוביל לעליית תשואה עקבית או שולית. עם זאת, עלייה משמעותית בתשואה ללא עליית מחיר המניה עשויה להתרחש כשהחברה משלמת דיבידנדים מבלי להגדיל את הרווחים, וזה עשוי להצביע על בעיות תזרים מזומנים לטווח הקרוב.

סוגי התשואות

התשואות יכולות להשתנות בהתאם לנייר הערך המושקע, משך ההשקעה וסכום ההחזר. מעבר לצורך להבין מהי תשואה, חשוב להבין מהן סוגי התשואות הקיימות. בניגוד להגדרה הברורה של מהי תשואה, התשואה עצמה אינה קבועה ועשויה להשתנות בהתאם לנכס ולנייר הערך המושקע.

כמובן שכדאי לבדוק תחילה מהי התשואה ממוצעת באותו ענף / תחום פעילות. כך לעלות את סיכויי ההצלחה של ההשקעה. ניתן ללמוד יותר על מהי תשואה באתר של הרשות לניירות ערך.

מהי תשואה על מניות

עבור השקעות מבוססות מניות, ישנם שני סוג תשואות פופולריים. כאשר מחושבים על סמך מחיר הרכישה, התשואה נקראת תשואה בעלות (YOC), או תשואת עלות ומחושבת כ:

תשואת עלות = (עליית מחירים + שולם דיבידנד) / מחיר קנייה

לדוגמא, אם משקיע מימש רווח של 20 דולרים (120-100) כתוצאה מעליית מחירים, וגם צבר 2 דולרים מדיבידנד ששילמה החברה, תשואת העלות תגיע ל($20 +$2) / $ 100 = 0.22, או 22%.

עם זאת, משקיעים רבים עשויים לחשב את התשואה על סמך מחיר השוק הנוכחי, במקום מחיר הרכישה. תשואה זו מכונה התשואה הנוכחית ומחושבת כ:

תשואה נוכחית = (עליית מחירים + תשלום דיבידנד) / מחיר נוכחי

לדוגמא, התשואה הנוכחית מגיעה ל-($ 20 + $2) / $ 120 = 0.1833, או 18.33%.

כאשר מחיר המניה של החברה עולה, התשואה הנוכחית יורדת בגלל הקשר ההפוך בין התשואה למחיר המניה.

מהי תשואה על אג"ח

את התשואה על אגרות חוב המשלמות ריבית שנתית ניתן לחשב בצורה פשוטה – הנקראת התשואה הנומינלית, המחושבת כ:

תשואה נומינלית = (ריבית שנתית שהושגה / ערך נקוב של אגרות חוב)

לדוגמא, אם קיימת איגרת חוב של משרד האוצר בשווי נקוב של 1,000 דולרים, המבשיל בשנה אחת ומשלם ריבית שנתית של 5%, תשואתו מחושבת כ-$50 / $1,000 = 0.05 או 5%.

עם זאת, התשואה של איגרת חוב בריבית משתנה תשתנה לאורך חיי האג"ח בהתאם לשיעור הריבית החל בתנאים שונים.

אם יש אגרת חוב שמשלמת ריבית על בסיס תשואת האוצר ל-10 שנים + 2% – הריבית שלה תהיה 3% כאשר תשואת האוצר ל-10 שנים היא 1% ותשתנה ל-4% אם תשואת האוצר ל-10 שנים תעלה ל-2% לאחר מספר חודשים.

באופן דומה, הריבית שנצברה על איגרות חוב צמודות מדד, שמותאמות לתשלומי הריבית למדד, כמו מדד האינפלציה (מדד המחירים לצרכן), ישתנו ככל שיימשכו התנודות בערך המדד.

מהי תשואה לפדיון

תשואה לפדיון (YTM) הוא מדד מיוחד לתשואה הכוללת הצפויה לאג"ח בכל שנה אם האג"ח מוחזקת עד לפדיון. זה שונה מהתשואה הנומינלית, המחושבת בדרך כלל על בסיס שנה והיא כפופה לשינויים בכל שנה שעוברת. מנגד, YTM היא התשואה הממוצעת הצפויה לשנה והערך צפוי להישאר קבוע לאורך כל תקופת ההחזקה עד לפדיון האג"ח.

מה התשואה הגרועה ביותר

התשואה הגרועה ביותר (YTW) מהווה מדד לתשואה הפוטנציאלית הנמוכה ביותר שניתן לקבל על איגרות חוב, אם מוציאים מכלל אפשרות מחדל של המנפיק. YTW מציינת את התרחיש הגרוע ביותר באג"ח על ידי חישוב התשואה שתתקבל אם המנפיק ישתמש בהפרשות הכוללות תשלום מראש, התקשרות חוזרת או השקעה בכספים. תשואה זו מהווה מדד סיכון חשוב ומבטיחה כי דרישות הכנסה מסוימות שעדיין יתקיימו גם בתרחישים הגרועים ביותר.

נכסים דיגיטליים מבית "קליק אינבסט"

"קליק אינבסט" מציעה לכם להרוויח תשואה בדרך חדשנית ומקורית. אנו חיים בעולם בו דאטה שווה לכסף. "קליק אינבסט" תקים עבור המשקיעים נכס דיגיטלי שעומד תחתיו מוצר ברור – אתר מקצועי ואיכותי, שיצבור דאטה. 

השיטה של "קליק אינבסט"

אנו מתמקדים במספר תחומים מבוקשים בארה"ב, שזורמים בהם מיליארדי דולרים בכל שנה. יש לכם הזדמנות פז לקבל פיסה מהרווח, בזמן שאתם נמצאים בישראל או בכל מקום אחר בעולם, מבלי התעסקות מצדכם. הרווח בא לידי ביטוי באמצעות תנועה, שטחי פרסום, פעולות באתר והחשוב מכולם – לידים (לקוחות פוטנציאלים). מדובר על שיווק בעל אפקטיביות גבוהה ביותר, מפני שהלקוח מגיע באופן יזום לאתר שלכם עבור ערך חינמי – ולא באמצעות פרסומות ממומנות שקופצות לעין.

מהי תשואה מקידום אורגני – הסבר קצר

אנחנו נקים אתר מעולה במספר פרמטרים: תכנות, עיצוב ותוכן ברמות הגבוהות ביותר בעולם. אם תבחרו להקים נכס בתחום המנעולנות (Locksmithing), תחום יציב ומשגשג בארה"ב, האתר שבבעלותכם יכסה מאות ביטויים לפי מחקרי מילים, למשל: "נתקעתי מחוץ לבית, מה עושים?" או "מנעולן באזור ניו יורק" ועוד. נשקיע במאות מאמרים שנכתבים לפי כל כללי ה-SEO על ידי הכותבים והעורכים המוכשרים ביותר. האתר ימשוך אליו לקוחות שזקוקים למנעולנים. את הדאטה באתר נשכיר עבורכם בסכום חודשי לבעלי עניין בארה"ב.

למה שישכירו ממני את הנכס?

קודם כל, אנחנו לא מדברים באוויר. רשימת השוכרים מונחת לפנינו. יש בארצות הברית בעלי עניין שמתים לרכוש את הנכס. הם רק מחכים לדאטה שלכם, כי היא שווה להם המון כסף. מנעולנים בארה"ב יכולים להרוויח אלפי דולרים *בשבוע*. משפצי גגות ומנקי בריכות יכולים להרוויח גם עשרות אלפי דולרים בשבוע. כלומר, כל ליד שהאתר שלכם יפיק עבור בעלי העניין, שווה להם המון כסף! אנחנו נשכיר את האתר לבעלי המקצוע ולגורמים שמאגדים תחתם בעלי מקצוע ומספקים להם עבודה. "קליק אינבסט" תבנה עבורכם נכס שיווקי שמושך קהל יעד בצורה קבועה ומתמשכת תוך סיכון מינימלי.

שקיפות מלאה

אנחנו מאמינים באמרה "טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים". "קליק אינבסט" דוגלת בשקיפות מלאה. אתם תהיו חשופים תמיד לכל הפרטים. נעניק לכם גישה מלאה למעקב אחר ביצועי הנכס. תוכלו לראות את הנתונים החיים מגוגל אנליטיקס, עם גישה מלאה לניהול הנכס ומעקב אחר ההכנסות שלכם. כך נראה נכס דיגיטלי – בלי סתימה בשירותים, בלי לריב עם שוכרים.

נכס יציב

בניגוד לנכסים בתחום הנדל"ן, הדורשים אישורים רבים ורגולציות אין קץ, "קליק אינבסט" תקים עבורכם נכס דיגיטלי בתוך ימים / שבועות בודדים. אנו מאמינים בשיווק האורגני מפני שהוא מספק יציבות. אמנם לוקח זמן לנכס להתייצב ולהפוך לרווחי, אבל ברגע שהוא מתייצב ומאונדקס היטב בגוגל – הנכס שלכם יצעד על דרך המלך. "קליק אינבסט" מזמינה אתכם לעולם של נכסים דיגיטליים עם מודל עסקי אוטומטי.

לומדים את גוגל

גוגל מעניקה דירוג לאתר שלכם. תאגיד הענק משתנה, מתחדש ומתעדכן כל הזמן. "קליק אינבסט" מחזיקה מומחים שהתפקיד שלהם הוא לחיות, לנשום ולהתעדכן גוגל. תאגיד הענק סורק את הנכס הדיגיטלי שלכם תמיד. אנחנו יודעים את מה שהמתחרים שלכם לא יודעים – את כל הניואנסים הקטנים שמספקים לגוגל את מה שהוא אוהב. אנחנו נבצע עבורכם נכס דיגיטלי מושלם, שקולע למאפיינים של גוגל – תאגיד הענק יחזיר לכם אהבה וידרג את האתר שלכם גבוה.

בניית נכס דיגיטלי – השלבים המרכזיים:

  1. בחינת פוטנציאל שיווקי: "קליק אינבסט" מבצעת מחקרי שוק וקהל מקיפים.
  2. פיתוח ועיצוב מותג והקמת הנכס הדיגיטלי.
  3. מחקר ביטויי מפתח.
  4. תכנון, פיתוח ויישום אסטרטגיית תוכן ממוקדת.
  5. קידום והשבחת הנכס למשיכת קהל היעד בצורה אורגנית דרך תוצאות החיפוש.
  6. מביאים את הנכס למצב בו הוא מייצר תנועה (ביג דאטה).
  7. מצמידים את הנכס לשוכר פוטנציאלי מרשימת השוכרים האיכותית שעברה את המסננת של "קליק אינבסט".

לסיכום, תשואה בעידן האינטרנט ניתנת להשגה בהמון דרכים, ובפרט בטיפוח נכסים דיגיטליים כמו אתרי אינטרנט,  קהילות פייסבוק, קבוצות ווטסאפ או טלגרם, חשבון טיקטוק עסקי ועוד. ניתן לעשות כסף רב שמקיים משרה ראשונה או חברה בע"מ. מי שמעוניין לעשות זאת בעצמו, שם המשחק הוא ביזור ונישתיות. תפסו נישה ותתחילו להפציץ ברשתות החברתיות / אתרי תוכן. בצעו תוכן איכותי בלבד ולמדו מהטובים ביותר. מי שיבחר לייצר לעצמו תשואה באמצעות נכס דיגיטלי בצורה של השקעה פאסיבית ושחברת הדיגיטל שלנו תדאג לכל המעטפת, ניתן ליצור עמנו קשר.

במאמר זה הוסבר מהי תשואה ומהם המרכיבים השונים המרכיבים אותה. אם הבנתם מהי תשואה, נשמח שתשתפו את המאמר עם אנשים נוספים עשויים להתעניין במידע הזה.

מעוניין לרכוש נכס דיגיטלי?

נחזור אליכם בהקדם